Wieczerza Pańska 22.10.2022

Zapraszamy wszystkich wierzących chrześcijan do uczestniczenia w nabożeństwie pamiątki Wieczerzy Pańskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę (22.10.2023) o godz. 10.30 w naszym Zborze, przy ul. Płockiej 28.

 
Jest to czas, gdy robimy przed Bogiem rachunek sumienia, jeśli jest taka potrzeba godziny się między sobą, umywamy symbolicznie stopy jako akt uniżenia oraz spożywamy chleb bez drożdży (i zakwasu) oraz niesferementowsny sok winogronowy jako symbole ciała i krwi Chrystusa.
W uroczystości może wziąć udział każdy, świadomie wierzący w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, kto wyznał Bogu grzechy i je porzucił.


„A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem” (J 13,13-14).


„A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił [napoju] z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami, nowy, w królestwie Ojca mojego»” (Mt 26,26-29).

Po nabożeństwie wszyscy zaproszeni są na wspólny poczęstunek – każdy może przynieść coś smacznego, tym sposobem dla nikogo nie zabraknie posiłku.

Wieczerza Pańska 22.10.2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę